07 Maret 2015

LAGU MP3 PRAMUKA

Kakak-kakak, adik-adik yang ingin menambah daftar lagu pramuka, silahkan di unduh lagu-lagu berikut :

semoga bermanfaat yaaa....
bersambung ....

RANGKUMAN FISIKA


Bagi yang ingin menambah materi rangkuman tentang Fisika. Khususnya untuk materi kelas VII untuk materi Kalor, Reaksi Kimia, dan Gerak.
Silahkan unduh dibawah ini
Materi Kalor
Materi Reaksi Kimia
Materi Gerak

03 September 2013

RANGKUMAN LISTRIK STATIS

  • Sebuah atom terdiri atas inti atom dan elektron. Inti atom tersusun dari proton (muatan positif) dan nutron (muatan negatif)
  • Atom dikatakan netral jika muatan positif pada intinya sama dengan jumlah elektron. Jika jumlah proton lebih besar dari elektron dinamakan atom bermuatan positif. Jika jumlah elektron lebih besar daripada jumlah proton dinamakan atom bermuatan negatif.
  • Atom yang bermuatan positif disebut anion, atom  yang bermuatan negatif disebut kation.
  •  Dua benda yang bermuatan bila didekatkan bisa tarik-menarik atau tolak-menolak.
  • Untuk menentukan besarnya gaya tarik atau  gaya tolak digunakan  hukum Coulomb.
  • Bunyi hukum Coulomb “ Besargaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut”
  • Elektroskop adalah alat untuk mengetahui muatan suatu benda.
  • Medan listrik adalah  ruangan di sekitar benda bermuatan listrik yang masih mendapat gaya listrik.